98 % återvinning

miljoNästan alla använda och utslitna delar som vi byter på din bil återvinns, vi sorterar allt i separata containers och kärl som Ragn-Sells hämtar åt oss. Det enda som inte kan återvinnas ännu är smutsen från hjulhusen och krossat glas som vi sopar upp och tömmer i deponibehållaren. Nedan en lista på allt som återvinns eller går till energiutvinning:

 • brännbart avfall
 • batterier
 • järn/metall och blandskrot
 • spillolja, oljespill
 • olje, bränslefilter
 • däck
 • emballage, wellpapp
 • aerosoler, färg
 • tvättvatten
 • glykolrester
  div blandad elektronik
 • lampor, ljusrör
 • slam från tvättränna
 • absol, trasor

Tel: 08-540 652 52
Fax: 08-540 696 64
E-post: info@promotor.nu